راه سعادت زندگی در قرآن

راه سعادت زندگی در قرآن

این کتاب شامل 4 فصل می باشد. فصل اول: شامل آیات الاحکام، فصل دوم: شامل اصول عقاید، فصل سوم: شامل موضوعات اخلاقی و تربیتی و فصل چهارم: در خصوص مسایل متفرقه است. که تمامی مطالب و عناوین کتاب مذکور برگرفته از آیات شریفه قرآن مجید به همراه ترجمه آن می باشد.هر آن چیزی که یک انسان و یک مسلمان از خداوند منان مسئلت می نماید در این کتاب شریف جمع گردیده است که جوابگوی نیازهای زندگی بشری چه دنیوی و چه اخروی می باشد.