وب نمای نشر کتاب و مقالات علمی - پزوهشی


تالیف منوچهر ذاکری،منوچهر ذاکری، منوچهر 110،تالیفات منوچهر ذاکری، مقاله علمی، پژوهش،راه سعادت،آنچه باید بدانیم،شهرک های صنعتیاعتبار این وب سایت به اتمام رسیده است

در صورتی که شما مالک این وب سایت می باشید میبایست اعتبار سایت خود را تمدید نمایید

هزینه مدت تمدید
پرداخت آنلاین 58000 تومان 6 ماه
پرداخت آنلاین 98000 تومان 12 ماه
توجه : با توجه به قانون جدید بانک مرکزی مبنی بر لزوم استفاده از رمز دوم یک بار مصرف در صورتی که برای پرداخت آنلاین دچار مشکل هستید می توانید با تماس با شماره 09215855852 به صورت واریز دستی سایت خود را شارژ نماییدسامانه سایت ساز